Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Článek uvedený v Třebechovickém Haló (4/2012)

01.04.2012 | od Capek | vloženo do: Zprávy

Měsíc únor je již za námi, a přestože strážníci zatím nedisponují služebním vozidlem, rozhodně se nenudí. Většinu času ve službě stráví obchůzkovou činností po Třebechovicích p. O. Při obchůzkách ledacos slyší, vidí a občas i zažijí, ale o tom až později.Nejfrekventovanějším „zážitkem“ strážníků jsou bez debat prohřešky občanů v dopravě. Za měsíc únor strážníci řešili 30 dopravních přestupků. Povětšinou postačila domluva, popřípadě „symbolická“ pokuta. Zatím v jednom případě občan s řešením přestupku nesouhlasil, a proto byla celá věc předána k projednání správnímu orgánu. V případě shledání vinným spácháním přestupku je možné, že dotyčný bude vzpomínat na strážníky a na jejich „symbolickou“ pokutu.Mezi další viditelnější činnosti strážníků patří mimo jiné kontrola vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství a vyhlášky o místních poplatcích. Strážníci zkontrolovali 32 pejskařů, jedenáctkrát postačila domluva a jeden majitel čtyřnohého kamaráda se pokutě nevyhnul. V této souvislosti stojí za zvláštní zmínku, že Vaše všímavost pomohla vrátit do rukou majitelky zatoulaného pejska. Žena, která pobíhajícího psa odchytla, vše nahlásila strážníkovi Matuškovi, který byl právě ve službě. Ten si pejska převzal a na noc ho ubytoval u sebe. Druhý den společně s kolegou vyhledali pomocí známky na obojku majitelku a v pořádku jí jejího čtyřnohého společníka vrátili.Únor se vyznačoval velmi silnými mrazy, a to nejen v noci, kdy teplota obvykle dosáhla -20 °C, ale i přes den, kdy teploty někdy nestouply nad -15 °C. V této době se strážníci zpravidla v nočních hodinách zaměřovali na kontrolu sociálně slabých lidí. Při těchto kontrolách si povšimli stále se zhoršujícího stavu psa, který byl připoután ke sloupu, bez možnosti se schovat před krutými mrazy. Strážníci psu alespoň pomohli tím, že mu poskytli staré oblečení, na které si mohl lehnout, granule a vodu, aby mrazy vůbec přežil. Protože v tomto jednání spatřovali znaky trestného činu, postoupili celou věc k prošetření na místní oddělení Policie ČR. Zdá se, že toto oznámení pomohlo. Při další kontrole měl pes již dostatek vody i jídla.O tom, jak špatně může skončit v dobrém myšlené upozornění na možné porušení vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, se osobně přesvědčil strážník Čapek při jedné ze svých obchůzek. Ženu, která shrabávala spadlé listí a větve a poté je umísťovala do kontejneru na komunální odpad, strážník upozornil, že tento typ odpadu patří do jiné nádoby, a takto plní kontejner odpadem, který tam nepatří a zabírá místo, které by mohli využít ostatní. Také poukázal na již zmíněnou vyhlášku. Reakcí na jeho počínání byla sprška výrazů – mimo jiné zpochybňujících jeho pravomoci – jaké by rozhodně od ženy postaršího věku nečekal. Marně se strážník snažil s onou dámou domluvit a přesvědčit ji o tom, že právě tato činnost je jeho pracovní náplní. Vše se ještě přiostřilo, když ženu požádal o sdělení jejího jména. V tu chvíli žena nutně potřebovala z místa incidentu odejít, nutno říci že značně svižným krokem. Strážník sice opakoval výzvy, aby se žena zastavila a řekla mu, jak se jmenuje, žena ho ale úplně ignorovala. Strážníkovi tak nezbývalo nic jiného, než ženu zastavit tím, že ji uchopil za předloktí a donutil stát. Žena se se strážníkem začala přetahovat. Strážník neměl v úmyslu ženě nijak ublížit, raději ji tedy pustil a znovu opakoval své výzvy. Jelikož se dotyčná ani poté neumoudřila, přivolal strážník pro ověření totožnosti osoby na místo hlídku Policie ČR. Až její příjezd ženu trochu uklidnil. Po provedení úkonu zbývalo strážníkovi jediné – seznámit ženu s novým přestupkem, a sice neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za tento si již žena odnesla blokovou pokutu. A při tom stačilo tak málo – spolupracovat.Ani v Březnu se strážníci nenudili. Kromě běžných kontrol strážníci řešili prohřešky jako požívání alkoholu na veřejnosti, rušení nočního klidu i krádež dopravní značky. V těchto případech si pachatelé odnesli nemalé pokuty. Mezi zajímavé události zajisté budou patřit asistence u rozsáhlého požáru v bývalé traktorové stanici. V průběhu Března strážníci řešili 118 událostí z toho jedenkrát podezření na trestný čin a čtyřikrát oznámení ke správnímu orgánu.