Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Městská policie informuje

01.11.2016 | od Capek | vloženo do: informace, Zprávy

Parkování na náměstí – parkovací automat. Při vjezdu na Masarykovo náměstí z ulice Pitrova i ul. Čsl. Legií je umístěna dopravní značka : „Zóna s dopravním omezením“ (IP 25a) se značkou : „Parkoviště s parkovacím automatem“ (IP 13c) a s vyznačením doby platnosti značky (placeného stání) : Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-12:00. Při výjezdu z náměstí je umístěna dopravní značka „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP 25b).Dopravní značka „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a) označuje začátek oblasti (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Platnost dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a) je ukončena až svislou dopravní značkou „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP 25b).Parkoviště s parkovacím automatem IP 13c označuje placené parkoviště; řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách). V Třebechovicích pod Orebem je na parkovacím automatu uvedeno :

  • provozovatel : Technické služby Třebechovic
  • telefon v případě poruchy automatu : 734 588 352
  • „Osobní automobily 30 minut parkování zdarma, stiskněte zelené tlačítko a odeberte lístek.“
  • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, jejichž vozidlo je označeno znakem 01, 02 mohou parkovat bezplatně.
  • Popis použití automatu při placení mincemi ( v němčině a angličtině ).

Místa placeného parkoviště jsou vyznačena vodorovným značením jednotlivých parkovacích stání. Placené parkoviště neplatí v místě zákazu zastavení, na vyhrazeném parkovišti pro BUS a na parkovišti před Úřadem Města Třebechovice p.O., kde je vyhrazené parkoviště. Zde platí dané dopravní značky.V uvedené době je tedy možno parkovat na Masarykově náměstí na vyznačených parkovacích stáních pouze s platným parkovacím lístkem. Po dobu první půl hodiny je parkovací lístek zdarma – na parkovacím automatu, bez vhození peněz, zmáčknout zelené tlačítko a automat vydá lístek zdarma na půl hodiny. Stání na více než půl hodiny je zpoplatněno. Lístek je nutné umístit VIDITELNĚ za přední sklo vozidla – z toho vyplývá, že otočený lístek nebo lístek v peněžence je neplatný! Řidič je povinen lístek za přední sklo umístit ihned po zaparkování vozidla.Parkovací automat je umístěn před prodejnou Keramiky.Doufáme, že toto opětovné vysvětlení parkování na parkovišti s parkovacím automatem na Masarykově nám. předejde zbytečným nedorozuměním a možným následným zbytečným pokutám.Za tento přestupek dle par.125c/1k Zák.361/2000Sb. může strážník městské policie udělit na místě blokovou pokutu až do výše 2 000,- Kč.