Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Městská policie informuje

03.03.2016 | od Capek | vloženo do: informace, Zprávy

Povinnosti držitele psa.Na základě Obecně závazné vyhlášky města Třebechovice pod Orebem č. 4/2012 o místních poplatcích má každý držitel psa povinnost platit poplatek ze psa. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.Na základě Obecně závazné vyhlášky města Třebechovice pod Orebem č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství – čl. 3/ odst. 1 platí, že při pohybu na veřejném prostranství musí být pes označen evidenční známkou vydanou příslušným správcem místního poplatku, která je vhodným způsobem umístěna na těle psa.Osoba, která venčí psa a neuklidí po něm výkaly, se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku §47 odst.1/d) Zák.200/1990 Sb. – znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.Kontrolu dodržování výše uvedeného přestupku znečištění veřejného prostranství i obecně závazných vyhlášek města provádí městská policie. Za porušení výše stanovených povinností může strážník městské policie uložit na místě blokovou pokutu až do výše 5 000,- Kč.