Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Městská policie informuje:

25.03.2017 | od Capek | vloženo do: informace

JÍZDA NA KOLE PO CHODNÍKU

Po chodníku na kole smí jet pouze dítě mladší 10-ti let. Ustanovení § 53 odst. 2 silničního zákona  č.361/2000 Sb.  říká, že jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat. Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce.

Z toho vyplývá, že jízda na kole po chodníku (mimo děti do 10-ti let) je přestupek, který lze dle § 125c/1k Zák. č. 361/2000 Sb., na místě řešit blokovou pokutou až do výše 2 000,- Kč.

Městská policie může v blokovém řízení řešit všechny přestupky týkající se cyklistů a chodců.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzýváme cyklisty, kteří užívají chodník pro jízdu na kole, aby dodržovali ustanovení silničního zákona a jízdní kolo po chodníku vedli, nebo aby pro jízdu na kole užívali pravého okraje vozovky.

CO DĚLAT, KDYŽ DOSTANU OD MĚSTSKÉ POLICIE VÝZVU ZA STĚRAČ?

Na VÝZVĚ PRO NEPŘÍTOMNÉHO ŘIDIČE VOZIDLA, kterou najdete za stěračem, je uvedena SPZ/RZ a typ vašeho vozidla, dále doba, místo a popis přestupku, ze kterého jste podezřelý.

Přečtěte si i informace ve spodní části výzvy :

„Dostavte se proto ve vlastním zájmu k dořešení výše uvedeného podezření ze spáchání přestupku dne …… v době od 18 do 19 hod. na služebnu Městské policie Třebechovice pod Orebem, Masarykovo nám. 14, Třebechovice pod Orebem nebo zavolejte na tel.č. 601 380 962.“

Pokud nikdo výše uvedenou výzvu se strážníky nedořeší, je tato postoupena na Magistrát města Hradec Králové – správní odbor, zde je přestupek dořešen ve správním řízení a zpravidla pokutou vyšší než by mohla být v blokovém řízení.