Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Městská policie informuje – měření rychlosti vozidel (statistika)

17.08.2017 | od Capek | vloženo do: informace

S ohledem na bezpečnost silničního provozu a na základě mnoha stížností obyvatel začali strážníci Městské policie Třebechovice pod Orebem, v průběhu měsíce července 2017, měřit rychlost vozidel na území Třebechovic pod Orebem a místních částí. Měření rychlosti probíhá laserovým měřičem rychlosti TruCAM, schváleného typu pro použití na pozemních komunikacích v ČR na určených a schválených místech Policií ČR.

Více informací (např. seznam měřených ulic) se nachází na webových stránkách Městské policie Třebechovice pod Orebem : www.mptrebechovice.cz.

V ostatních místech, kde nebudou měřit strážníci MP, bude měřit rychlost Policie ČR.

Od poloviny měsíce července 2017 do poloviny měsíce srpna 2017, tedy během jednoho měsíce, strážníci zjistili celkem 63 vozidel, které překročili maximální povolenou rychlost. V průměru se jednalo o překročení povolené rychlosti o 15 km/h. Největší překročení maximální povolené rychlosti bylo o 29 km/h. Překročené rychlosti jsou již poníženy o zákonnou odchylku 3 km/h.