Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Přestupek – volné pobíhání psů

11.08.2015 | od Capek | vloženo do: informace, Zprávy

Vzhledem k tomu, že se v Třebechovicích p.O. zvýšil počet přestupků volného pobíhání psů a v několika případech bylo nahlášeno napadení psem , strážníci MP Třebechovice p.O. upozorňují znovu chovatele psů na možný postih, který vyplývá ze zákonana ochranu zvířat proti týrání (Zákon č. 246/1992 Sb.), respektive vyhlášky městao pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 města Třebechovice pod Orebem). Pokutován může být i chovatel volně pobíhajícího psa, který se pohybuje pod jeho dozorem mimo vyhrazená místa. Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, § 27 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že q) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce. Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 města Třebechovice pod Orebem o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství čl.3 odst. 2 – pes musí být veden na vodítku. Článek 4 vymezuje veřejné prostranství pro volný pohyb psů včetně grafické úpravy (změny vymezeného veřejného prostranství pro volný pohyb psů jsou uvedeny ve vyhlášce města č. 3/2007). Kontrolu vyhlášky provádí Městská policie. Za tento přestupek může strážník na místě uložit blokovou pokutu až do výše 1 000,- Kč.