Kontakty

 

Mobilní telefon: +420 601 380 962

v případě opakovaného vstupu do hlasové schránky a naléhavosti vaší situace volejte tísňové linky:

150 Hasiči, 155 Záchranná služba, 158 Policie ČR

Služebna MP: NOVĚ Masarykvo nám. 14 (bývalé Technické služby), Třebechovice pod Orebem. Najděte nás na www.mapy.cz .

e-mail: mp@mptrebechovice.cz

Webové stránky:

Útulek Lukavice

SDH Třebechovice pod Orebem

Způsoby uhrazení blokové pokuty:

Blokovou pokutu na místě nezaplacenou je povinnost uhradit do 15-ti dnů ode dne udělení blokové pokuty a to:

a) uhrazením na účet Města třebechovice pod Orebem – 19-2421511/0100 s uvedení variabilního čísla (tj. číslo bloku, např. 1234567310).

b) uhrazením na podatelně úřadu Města Třebechovice pod Orebem – Masarykovo nám. 14, Třebechovice pod Orebem.

c) uhrazením ve lhůtě kratší 15-ti dnů u strážníka Městské policii Třebechovice pod Orebem.

Seznam míst určených k měření rychlosti Městskou policií Třebechovice pod Orebem