Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Prevence

Prevence obecně

dohled u přechodu pro chodce

V rámci prevence strážníci MP Třebechovice pod Orebem již od ledna 2012 (založení MP Třebechovice p.O.) dohlížejí na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce, které se nachází v blízkosti základní školy. Ráno, když je v krátkém časovém úseku (od cca 07.30 hod. do 08.00 hod.) největší frekvence přecházejících dětí, které jdou do školy. Jedná se hlavně o přechody v ulicích Pardubická a Čsl.legií.

Součástí prevence kriminality je i zavedení kamerového systému ve městě. První kamera nového kamerového systému byla instalována dne 23.10.2013 na radnici a další pak následovaly. Kamerový systém pomůže zvýšit bezpečnost ve městě. V listopadu 2013 se již začal využívat záznam z kamerového systému při řešení přestupků i trestných činů.

Prevence na školách

Začátkem roku 2014 začínají strážníci Městské policie Třebechovice pod Orebem realizovat přednášky pro žáky Základní školy Třebechovice p.O., týkající se bezpečného chování dětí, zvládání složitých situací a předcházení a minimalizaci rizikového chování.

Tématické rozdělení :

Integrovaný záchranný systém (umím zavolat pomoc?):

 1. co je integrovaný záchranný systém a kdo sem patří
 2. tísňové linky
 3. modelové situace – umím zavolat pomoc?

Bezpečné chování a první pomoc – praxe:

 1. modelové situace bezpečného chování
 2. jak zavolám pomoc – tísňové linky
 3. přecházení po přechodu pro chodce
 4. dopravní výchova – cyklista, chodec

Šikana:

 1. šikana
 2. kyberšikana
 3. domácí násilí
 4. jak se bránit, kde hledat pomoc

Přestupky a trestné činy:

 1. rozdíl mezi přestupkem a trestným činem
 2. trestní odpovědnost
 3. práva a povinnosti

Městská policie:

 1. kompetence městské policie
 2. rozdíl mezi městskou a státní policií
 3. všímám si a oznamuji