PREVENCE

V rámci prevence strážníci MP Třebechovice pod Orebem již od ledna 2012 (založení MP Třebechovice p.O.) dohlížejí na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce, které se nachází v blízkosti základní školy. Ráno, když je v krátkém časovém úseku (od cca 07.30 hod. do 08.00 hod.) největší frekvence přecházejících dětí, které jdou do školy. Jedná se hlavně o přechody v ulicích Pardubická a Čsl.legií.

Součástí prevence kriminality je i zavedení kamerového systému ve městě. První kamera nového kamerového systému byla instalována dne 23.10.2013 na radnici a další pak následovaly. Kamerový systém pomůže zvýšit bezpečnost ve městě. V listopadu 2013 se již začal využívat záznam z kamerového systému při řešení přestupků i trestných činů.

Začátkem roku 2014 začínají strážníci Městské policie Třebechovice pod Orebem realizovat přednášky pro žáky Základní školy Třebechovice p.O., týkající se bezpečného chování dětí, zvládání složitých situací a předcházení a minimalizaci rizikového chování.

Galerie již proběhlých přednášek:

Tématické rozdělení :

Integrovaný záchranný systém (umím zavolat pomoc?):

 • co je integrovaný záchranný systém a kdo sem patří
 • tísňové linky
 • modelové situace – umím zavolat pomoc?

Bezpečné chování a první pomoc – praxe:

 • modelové situace bezpečného chování
 • jak zavolám pomoc – tísňové linky
 • přecházení po přechodu pro chodce
 • dopravní výchova – cyklista, chodec

Šikana:

 • šikana
 • kyberšikana
 • domácí násilí
 • jak se bránit, kde hledat pomoc

Přestupky a trestné činy:

 • rozdíl mezi přestupkem a trestným činem
 • trestní odpovědnost
 • práva a povinnosti

Městská policie:

 • kompetence městské policie
 • rozdíl mezi městskou a státní policií
 • všímám si a oznamuji