Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Článek uvedený v Třebechovickém Haló (5/2012)

09.05.2012 | od Capek | vloženo do: Zprávy

Je páteční večer a strážníci se střídají na služebně a vyměňují si poznatky a nové informace. Jedni končí a druzí teprve začínají noční dvanáctihodinovou směnu. Strážníci si kontrolují výstroj, stav a funkčnost technických vymožeností, mezi které patří mimo jiné i osobní minikamera k zaznamenávání zákroků a úkonů ze strany strážníka. Ten je oprávněn pořizovat dokumentaci, tedy i videozáznam a fotografie, a pořízený záznam pak slouží především k rozřešení v případech „tvrzení proti tvrzení“. Na závěr příprav si přeberou služební zbraň a mohou vyrazit. Když vyjíždějí nebo vycházejí na hlídkovou činnost, většinou se téma hovoru stočí na nadcházející noc, protože nikdo z nich neví, co je čeká a čemu budou muset čelit.Vzhledem k oteplení strážníci odhadovali, že páteční počasí přiláká do centra města více lidí než dosud. Hned při první obchůzce po Masarykově náměstí se tento odhad potvrdil. Téměř všechny lavičky byly obsazeny a místní „občerstvovny“ byly zaplněny hosty. Ale protože situace na náměstí zatím nevyžadovala ze strany strážníků zvýšenou pozornost, přesunuli se do ulice Palackého, kde prošetřovali přijaté oznámení na vrak vozidla. Toto oznámení se zakládalo na pravdě, proto strážníci provedli dokumentaci a zajistili veškeré poznatky, které by mohly vést k majiteli vozidla.Při kontrole v ulici Na Stavě strážníci zjistili, že je v jedné místnosti místní základní školy rozsvíceno. Po vyloučení násilného vstupu do školy o této skutečnosti informovali odpovědný personál a pokračovali v kontrole. Další telefonickou stížností byli upozorněni na rušení nočního klidu na Masarykově náměstí. Zde se nacházela nahlas se bavící desetičlenná skupina mládeže popíjející alkohol ze sklenic z nedaleké provozovny. Strážníci mládež upozornili na přijaté oznámení na rušení nočního klidu a na fakt, že požívání alkoholických nápojů je na veřejném prostranství zakázáno obecně závaznou vyhláškou obce. I přes toto upozornění si někteří členové skupinky mysleli, že si strážníci dělají legraci, přinesli si další alkohol a před strážníky jej konzumovali. Městští policisté přesvědčili skupinku, že tudy cesta opravdu nevede a rozdali pokuty v celkové výši 2500 korun. Po této rozmluvě již byl na náměstí klid, proto se strážníci mohli přemístit na základě dalšího telefonického podnětu do ulice Vítězná, kde napříč vozovkou stálo osobní auto se zařazenou rychlostí. Strážníci ve spolupráci s Policií ČR zjistili majitele vozu. Ten si poté auto přeparkoval, ale jak se ocitlo uprostřed vozovky, vysvětlit nedokázal. Po této záhadě již měli strážnici klid, proto se v ranních hodinách věnovali administrativní činnosti na služebně. Na konci noční směny zkontrolovali výstroj a uložili služební zbraně do trezoru.Je nedělní podvečer a strážníci se opět připravují na noční směnu. Vedle kontroly vybavení a přípravy zbraní si přečtou knihu služeb, zda neobsahuje nějaké nové důležité informace. Ještě než vyrazí do terénu, přichází na služebnu majitel volně pobíhajícího psa, kterého měli strážníci ubytovaného ve služebním kotci. Majitel si tuláka přebírá i s pokutou 500 korun. Poté strážníci vyrážejí do města s vyhlídkou na klidnou nedělní noc z důvodu deště a nízkých teplot. Klid však nemá dlouhého trvání, neboť přichází první telefonická stížnost na osoby sedící na lavičce na Masarykově náměstí a jejich psa, který volně pobíhá okolo. Po příjezdu na místo se strážníci pokusili navázat s danými osobami kontakt. V psu se probudil obranářský duch a štěkotem hlídku odrazoval od přiblížení. Strážníci se nezalekli a přiměli majitele psa, aby si ho uvázal. Po zjištění totožnosti poučili majitele psa o porušení obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství. Tento přestupek byl vyřešen domluvou a majitel byl spolu s ostatními „závadovými“ osobami z místa vykázán. Poté už byl na Masarykově náměstí klid a strážníci pokračovali v kontrolní činnosti.Ta je zavedla na nádraží ČD v Havlíčkově ulici, kde se nacházel mladý muž krvácející z prstu. Naštěstí rána nebyla hluboká a krvácení se dalo lehce zastavit. Strážníci muži prst obvázali a doporučili mu, aby vyhledal lékařské ošetření. Protože byl ale ovlivněn alkoholem, a aby předešli jeho dalšímu zranění, rozhodli se muže předat rodinnému příslušníkovi. Ten si pro něj přijel na nádraží. Než mu strážníci stačili vylíčit situaci, obdrželi SMS zprávu od operačního střediska Hasičského záchranného sboru, že v Krňovicích došlo k dopravní nehodě, při které se vozidlo převrátilo na střechu, a podle oznamovatele by měla být uvnitř auta zaklíněna osoba. Tady strážníci na nic nečekali, ve zkratce sdělili rodinnému příslušníkovi základní informace, nasedli do vozidla a se zapnutým majákem vyrazili k místu nehody. Po telefonu si ještě ověřovali další informace na lince 150. Na místo dorazili s prvním vozem JSDH Třebechovice p. O. Zde se opravdu asi 8 metrů od vozovky nacházelo vozidlo na střeše. Po vystoupení strážníků z vozidla se k nim přihlásil muž se slovy „já jsem řidič“. Strážníkům se v té chvíli ulevilo, že nikdo nepřišel při tak hrozivě vyhlížející autonehodě ke zranění. Strážníci počkali do příjezdu ostatních jednotek HZS, záchranné služby a dopravní Policie ČR. Mezitím poskytli nezbytnou součinnost při likvidaci následků dopravní nehody a poté z místa dojeli na služebnu, aby sepsali o události úřední záznam. Ráno předávají službu další směně s dobrým pocitem, že služba strážníka není jen o rozdávání pokut.