Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Jízda na kole po chodníku

24.11.2015 | od Capek | vloženo do: informace, Zprávy

Cyklisté, kteří se pohybují po městě na kole, často jezdí raději po chodníku místo po silnici. V hustém městském provozu jim toto řešení připadá bezpečnější. Jak je to ale s jízdou na kole po chodníku? Na základě řady dotazů jsme se rozhodli tuto problematiku blíže vysvětlit. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon), cyklistům říká, kde se mohou se svými koly pohybovat. V ustanovení § 53 silničního zákona je specifikováno, kdo smí užívat chodník nebo stezku pro chodce. V ustanovení § 53 odst. 1 silničního zákona je mimo jiné uvedeno, že chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Dále ustanovení § 53 odst. 2 silničního zákona říká, že jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v silničním zákoně stanoveno jinak. V ustanovení § 53 odst. 7 silničního zákona je uvedeno, že osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Dále jízdu na jízdním kole upravuje § 57 silničního zákona. Dítě mladší 10-ti let smí jet po chodníku na kole.Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzýváme cyklisty, kteří užívají chodník pro jízdu na kole, aby dodržovali ustanovení silničního zákona a jízdní kolo po chodníku vedli, nebo aby pro jízdu na kole užívali pravého okraje vozovky.Policie ČR a strážníci městské policie dle par 125c/1k Zák.361/2000Sb. mohou řešit v blokovém řízení přestupek jízda na kole po chodníku, až do výše 2 000,- Kč.