Městská policie

Třebechovice pod Orebem

Novinky

Ztráty a nálezy

23.11.2014 | od Capek | vloženo do: informace, Zprávy

Při ztrátě kola či jiné věci, jako jsou např. klíče, peněženka, bunda apod. je možné, že se věc nachází na úřadu města. Na Městském úřadu Třebechovice pod Orebem vede agendu ztrát a nálezů finanční odbor, který přijatý nález zveřejní. Informovat o tom, zda se vaše věc našla, se pak můžete osobně nebo na vývěsní desce úřadu. Dále se ztracené věci uvádí i na webových stránkách Městské policie Třebechovice pod Orebem : www.mptrebechovice.cz . Zde jsou uvedeny pouze věci nalezené strážníky či jim předané. Tyto věci strážníci odváží na ztráty a nálezy. Dle občanského zákoníku je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník věci znám, je nálezce povinen odevzdat věc obci, na jejímž území k nálezu došlo. O převzetí nalezené věci se učiní úřední záznam. Když se přihlásí vlastník nalezené věci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř. aby prokázal, že mu věc náleží. Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci. Krádež věci vyšetřuje Policie České republiky.